Vad är Int-Idea?

Tidigare var det en sajt här som handlade om något helt annat. Vi vill upplysa kort om detta så att ni förstår varför det är nytt innehåll här.

INT-IDEA.se idag

Idag handlar Int-Idea (förkortning av International Idea) om våra tankar, åsikter, tolkningar och undersökningar av samhället, konsumtion och företagande. Vi tar ämnen som ofta är kontroversiella men där vi tror att mer kunskap bör spridas.

Ibland kan vi även blogga om personliga ämnen. INT-idea.se drivs av privatpersoner som gillar att blogga.

INT-IDEA.se tidigare

IDEA, en mellanstatlig organisation med medlemsländer på alla kontinenter, syftar till att stödja en hållbar demokrati i både nya och sedan länge etablerade demokratier. IDEA bygger på jämförande erfarenheter, analyserar trender demokrati och bistånd, och utvecklar politiska alternativ, verktyg och riktlinjer.

Sajten int-idea.se har ingenting med int-idea att göra.